Hiilijalanjälki ja vastuullisuus

Kulmalan Puutarha on täysillä mukana edistämässä kaikille vihreämpää tulevaisuutta. Kestävillä viljelyratkaisuilla ja ympäristöystävällisillä valinnoilla haluamme varmistaa, että tuotteemme ovat paitsi herkullisia ja puhtaita, myös vastuullisesti tuotettuja. Myös työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Täytämme IP-Sigill Kasvikset, Työehdot ja Ilmasto -sertifikaatteja koskevat vaatimukset.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja vastuulliseen toimintaamme liittyen, niin vastaamme mielellämme!

  • Käyttämämme sähkö on 100% vihreää. Tilan 48,5 kwh aurinkovoimala tuottaa kesällä (silloin kun aurinkoa riittää) lähes kaiken käyttämämme sähkön.
  • Tuotamme biolämpölaitoksessamme lämpöä 100% uusiutuvista energianlähteistä. Ylimääräisen lämmön varaamme 250 m2 lämminvesisäilöön.
  • Viljelemme luonnonmukaisella kasvualustalla. Kompostoituessaan kasvualusta tuottaa kasveille niiden tarvitseman hiilidioksidin luonnollisesti. Emme tarvitse ylimääräistä hiilidioksidilannoitusta.
  • Käytämme viljelyssämme vain luonnonlannoitteita ja biologista tuholaistorjuntaa. Desinfiointiin käytämme otsonivettä.
  • Kuljetuksemme käyttää biodiseliä.
  1. Luken 2019 raportin perusteella tomaatinviljelyn hiilipäästöt ovat keskimäärin noin 3,0 kg CO2-ekvivalenttia /kg. ↩︎
  2. Luken 2019 raportin perusteella salaattien ja yrttien hiilidioksidipäästöt ovat hieman yli 2,5 kg CO2-ekvivalenttia/kg kohden. Yhden tuotteen painoksi on laskettu 200 g, koska salaatti tai yrtti lähtee myyntiin ruukun kanssa. Kasvihuonetuotannon hiilipäästötutkimuksia on melko vähän. Luken 2019 tutkimuksessa käsiteltiin vain tavanomaisesti tuotettuja ruukkusalaatteja. Lisäksi tässä laskennassa yhdistetään ruukkusalaatin tuotantoon tammenlehti- ja jääsalaattien tuotanto sekä yrttien tuotanto. Yrttituotannon vaikutus tuloksiin on pieni ↩︎
  3. Luken 2019 raportin perusteella kurkun hiilipäästöt ovat keskimäärin 2,0 kg CO2-ekvivalenttia/kg. Yhden tuotteen painoksi on laskettu 250 g, koska kurkun pitää vähintään painaa sen verran. Yleensä tuotettu kurkku painaa enemmän kuin 250 g. ↩︎

Sertifikaatti varmentaa, että puutarhalla noudatetaan alaan liittyviä työehtosopimuksia ja turvataan työntekijöiden työturvallisuus.

KIERRÄTYS JA PAKKAUSMATERIAALIT

Kierrätetään yhdessä! Muovi materiaalina suojaa tuotteita ja oikein kierrätettynä ei kuluta luontoa vaan jatkaa kulkuaan taas uudeksi materiaaliksi. Olemme valinneet jokaiselle tuotteellemme juuri oikeat pakkausmateriaalit, jotka voi kaikki kierrättää. Tarkemmat tiedot löytyvät itse pakkauksista.

Kannamme tuottajavastuumme Rinki pakkauskierrätyksen kautta. Tuottajavastuun tavoitteena on saada materiaali kiertoon ja se velvoittaa Suomessa pakkaavia yrityksiä kustantamaan markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuollon.